วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ รวมเรื่องเกี่ยวกับสื่อการสอนสาระภาษาไทย

รวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
เกี่ยวกับกลุ่มสาระภาษาไทย
สื่อการเรียนรู้ CAI ภาษาไทย คำในมาตราตัวสะกดคำควบกล้ำอักษรนำ
เอกสารแนะนำการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย อาทิเช่น หมีน้อยวรรคตอน, นาฬิกาคู่สัมผัส
บิงโก..ราชาศัพท์, ตลกลำดับเรื่อง,O-X คำเป็นคำตาย  ฯลฯ
วิธีสอนแบบอินเทอร์เน็ตภาษาไทยบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย
เพลง แม่ ก. กา สื่อภาษาไทย เพลง เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เด็ก ๆ ชอบ และ
ช่วยให้เด็กจำเนื้อหาที่เรียนได้ดี
สื่อภาษาไทยล่าสุด. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงมาตรา · การพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สื่อภาษาไทยยอดนิยม. สำนวน สุภาษิต หลักการอ่าน การเขียนรายงาน · กาพย์ ·
 การพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .
สื่อภาษาไทย โดยใช้เทคนิค 5E
เทคนิคการสอนภาษาไทย โดย อนงค์  เชื้อ
e-learning วิชาภาไทย แบบฝึกเขียน ก. ไก่
เทคนิคการสอนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น